Éves közbeszerzési tervek
2018. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) beléptetési pont létesítése
A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló takarítása, hó- és síkosságmentesítése, valamint munka- és védőruhák tisztítása
Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) villamos energia beszerzés 2015. év
A KKÁT irányítástechnikai rekonstrukció
Egy darab (1 db) új 4 mérőhelyes alfa-béta számlálórendszer beszerzése
Uránbányászati rekultivációhoz kapcsolódó egységes vízelvezetési rendszer bővítés I. ütem 2. szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése
Számítástechnikai eszközök beszerzése
Az RHFT üzemi engedély kérelemhez szükséges nem radiológiai kockázatok elemzése
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) villamos energia beszerzés 2016-2018 években
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló III. ütem 3. szakaszának (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) műszaki ellenőrzése
A püspökszilágyi RHFT villamos főelosztó rekonstrukció I. ütem
Az NRHT III. ütem 3. szakaszának (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)
Uránipari rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetése (2016-2019)
Az RHFT üzemcsarnok légtechnikai hálózatának rekonstrukciója
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-2017. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátása
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása (Részvételi jelentkezésről készített Összegezés)
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása (Részvételi jelentkezésről készített javított Összegezés)
Adásvételi szerződés elhelyezési vasbetonkonténerek beszerzésére
Üzemzavari bepárlási maradékok kémiai és radiokémiai összetételének pontosítása
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) operatív üzemeltetési feladatainak ellátása 2017-2020
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása - Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Radioaktív Hulladéktároló és Feldolgozó (RHFT) biztonságnövelő beruházási munkáinak műszaki ellenőrzésére
A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése
NRHT környezeti monitorozás laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai
Új hulladékszállító jármű beszerzése
Fegyveres Biztonsági Őrség formaruházatának beszerzése
BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai
A Radioaktív Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2018.01.01. – 2018.12.31.
Kosaras teleszkópos homlokrakodó beszerzése, üzembehelyezése
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
A Radioaktív Hulladékokat Kezel? Közhasznú Nonprofit Kft. sugárvédelmi monitoring tevékenységének végzése
A Radioaktív Hulladékokat Kezel? Közhasznú Nonprofit Kft. sugárvédelmi monitoring tevékenységének végzése - Javított Összegezés
A KKÁT telephelyen lév? épületek takarítása, valamint téli id?szakban az udvartér hó- és síkosságmentesítése
NRHT I-K3 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek b?vítés kivitelezési, valamint az NRHT egyéb beruházási munkáihoz kapcsolódó m?szaki ellen?rzés
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítését támogató technológiai tevékenységek ellátása vállalkozási szerz?dés keretében


Az RHK Kft. 2013. július 1. előtt indult közbeszerzései
A beszerzés tárgya
KKÁT III. ütem 2. fázis létesítése előtt elvégzendő talajcsere munkák és a kapcsolódó fizikai védelmi rendszerek átalakításának kerítés- és műtárgyépítési munkái
KKÁT III. ütem 2. fázis létesítése előtt elvégzendő talajcsere munkák és a fizikai védelmi rendszerek átalakítási munkáinak műszaki ellenőrzése
32 tonna teherbírású híddaru beszerzése és üzembe helyezése
A Bodai Aleurolit Formáció (BAF) kutatási terület környezeti megfigyelőrendszerének üzemeltetése 2010
Technológiai berendezések légtechnikai rendszerének kiépítése
Az NRHT üzemelő telephelyén automata öntöző rendszer tervezése, telepítése , parkosítás
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos mérnökszolgáltatások 2010-ben
A tároló konténer és a térkitöltő beton anyagának vizsgálata
A KKÁT III. ütem 1. fázis létesítési munkáinak minőségi, környezeti felügyelete és műszaki ellenőrzése
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezeti mintavevő és sugárvédelmi ellenőrző rendszer 2010-2011. évi üzemeltetése és kiértékelése, valamint karbantartása
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) központi-, technológiai épületének és udvarterének takarítása, valamint téli időszakban az udvartér hó- és jégmentesítése 2010-2011
Diszpécser központ korszerűsítése és a labor épület átalakítási terveinek módosítása
KKÁT 1-16. kamrák tárolócsöveiben lévő gázkörnyezet vizsgálata
KKÁT sugárvédelmi ellenőrző rendszer rekonstrukciója (2 db aeroszol monitor cseréje)
A püspökszilágyi RHFT-ben lévő raktárhelyiségek és a szennyvíztisztító felújítása, a régi technológiai rendszer műtárgyainak elbontása
KKÁT III. ütem 1. fázzis technológiai munkáinak elvégzése
KKÁT III.ütem 1-2. fázis talajstabilizációs és közmű átalakítási munkái
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. ütem 1. fázis építészeti munkáinak elvégzése
Az RHFT kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés II. ütem 2. fázisának előkészítése
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzembe helyezést megelőző biztonsági jelentések (ÜMBJ-2) elkészítése
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín alatti létesítményeinek kiviteli tervezési, a megközelítő és ellátó építmények építési és szerelési munkái
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.) létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység 2009-2012
KKÁT III. ütem 1. fázis tenderterv készítés kiegészítő munkái
A Bátaapátiban létesítendő, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítése alatti környezetellenőrző és felszíni földtani-vízföldtani monitorozási tevékenység
Tároló üzemeltetési engedélyeztetésével, a felszíni létesítmények II. üteme, illetve a felszín alatti tárolótér I. üteme megvalósításának előkészítésével kapcsolatos tervezési tevékenység
Telephelyi létesítmények bontásával, átalakításával, felújításával kapcsolatos tervezési munkák, kandeláberek cseréje
Az NRHT felszín alatti létesítményei I. ütem beruházási munkáinak műszaki ellenőrzése és minőség-felügyelete
KKÁT II. ütem technológiai kiegészítő munkáinak elvégzése
Atomerőművi kis és közepes aktivítású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló felszíni létesítési engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációk elkészítése