Tovább a fő tartalomra

Huszadik alkalommal találkoztak a kommunikációs munkacsoport tagjai

2019. december 19, csütörtök

Huszadik alkalommal találkoztak 2019. októberében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) égisze alatt működő Fórum az Érintettek Bevonásáról (Forum on Stakeholder Confidence) munkacsoport tagjai. Magyarország a kezdetektől tagja a szakmai csoportnak, hiszen a nukleáris létesítményekkel, kifejezetten a radioaktívhulladék-tárolók létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan az érintett közösségek szerepe is kiemelkedő.

A két napos meetingen többek között a nukleáris létesítmények leszereléséhez kapcsolódó érintettekkel kapcsolatos feladatok is napvilágra kerültek. A tapasztalatok alapján kiemelkedő jelentőséget kap a 21. század kommunikációjában a közösségi média használat, hiszen ma az embereket kizárólag a rapid, gyors, felexibilis csatornákon lehet hatékonyan elérni. A kommunikációs eszközök mellett nem elhanyagolható annak a szerepe – és erre a munkacsoport is nagy fókuszt fordít – hogy a tagok megoszthatják egymással az eredményes, hatékony, működőképes hozzáadott értékek tárházát, melyek az érintettek bevonásának eredményességét emelik. A tapasztalatcsere lehet az a központi fogalom, mely ezeknek az éves találkozásoknak a leginkább a jelentőségét húzzák alá – emelte ki Honti Gabriella kommunikációs osztályvezető.

Az idei évben több ország is beszámolt a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos tároló kialakítási, kutatási feladatokhoz kapcsolódó közösségi elfogadás feladatairól. Magyarország is tájékoztatást adott néhány olyan programról, mely nem mindennapos, például véradás szervezése az NRHT telephelyén vagy az oly nagy sikerű plakát készítő pályázat fiataloknak.

A munkacsoport éves értekezlete utolsó napján egy nagyon különleges fórumra került sor. Az OECD ugyanis hangsúlyt fektet arra, hogy a különböző területek szakemberei a tudásukat egymás szakterületein kamatoztathassák. Ennek érdekében egy egynapos értekezletet szerezett az Érintettek bevonásával és a Biztonsági Értékeléssel foglalkozó szakembereket tömörítő munkacsoportoknak. A kívülről jövő impulzusok mindig nagyon fontosak és új lendületet, motivációt adnak a munkának. A laikus emberek pedig mindig arról faggatják a kommunikációs szakembereket, hogy hogyan tudják bemutatni nekik, hogy a tároló biztonságos. A társadalmi konszenzus nélkül nem lehet a nukleáris iparhoz kapcsolódó beruházásokat, létesítményeket megvalósítani, ezért kiemelkedő színteret nyújtanak a különböző nemzetközi szervezetek is ezeknek a tapasztalatcseréknek. Ennek ékes bizonyítéka volt most ez a 2019. októberi lehetőség is.