Tovább a fő tartalomra

Sok feltételnek kell teljesülnie egy nagy aktivitású hulladéktároló helyszínkijelölésénél

2019. december 05, csütörtök

Hetvehely – A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a 2020-as esztendőben is folytatni kívánja a geológiai kutatómunkát a Nyugat-Mecsekben, annak érdekében, hogy minél megalapozottabb és pontosabb információi legyenek az itt található aleurolit kőzetről. A következő évek feladata, hogy kiderüljön, alkalmas lehet-e földtanilag ez a terület arra, hogy később más szempontok alapján is itt vizsgálják tovább egy, a század második felére tervezett nagy aktivitású hulladéktároló megépítésének lehetőségeit.

Az elmúlt években már több kutatófúrás és egy kutatóárok kialakítása is segítette az RHK Kft. nyugat-mecseki munkáját abból a célból, hogy fontos vizsgálatokat végezhessenek az itt található agyagkő formáció alkalmasságának megítélése érdekében. A társaság idén nyáron kapta meg az Országos Atomenergia Hivataltól a telephelykutatási keretprogram-engedélyt, amely alapján 2032-ig több szempont (pl. a földtani környezet, a vízföldtani viszonyok, majd pedig természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzők) alapján is vizsgálni tudják azt a jelenleg 87 négyzetkilométeres területet, amelyet a következő több mint 10 éves kutatási szakaszban próbálnak majd egyre kisebbre szűkíteni. A tervek szerint, a következő évben 3 mélyfúrással folytatódik a munka.

„Ezek a földtani kutatások nagyban hozzásegítenek minket ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk az itt vizsgált kőzet tulajdonságairól, minden egyes fúrás, illetve az ennek eredményeképpen felszínre hozott minta egy-egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy véleményt tudjunk formálni a kutatási terület geológiai alkalmasságáról. Nagyon fontos hozzátennünk azt is, hogy egy ilyen tároló létesítéséhez rengeteg feltételnek kell teljesülnie, de minden más szempont megvizsgálásának alapfeltétele, hogy lássuk, ez a kőzet alkalmas-e vagy sem arra, hogy továbbra is ebben a térségben lássuk a lehetőséget” – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a kutatásokkal érintett települések rendszeres tájékoztatására megrendezett XVI. Tájoló Napon, a Baranya megyei Hetvehelyen.

A paksi atomerőmű elhasznált üzemanyag-kazettáinak, illetve az erőmű leszerelése során keletkező hulladékok egy bizonyos részének, a nagy aktivitású hulladékoknak végleges, biztonságos elhelyezést nyújtó tárolóhelyet kell találni Magyarországon. Az idevonatkozó nemzetközi irányelvek és ajánlások alapján, minden országnak saját magának kell gondoskodnia az ilyen típusú hulladék végleges elhelyezéséről, e célból folyik egy több évtizedes hosszúságú kutatómunka a Nyugat-Mecsekben. Arról, hogy erre mi a legmegfelelőbb elhelyezési mód, világszerte egybehangzó az a vélemény, hogy egy úgynevezett mélységi geológiai tároló kialakítása célszerű, mintegy 500-1000 méteres mélységben, egy arra alkalmas, jó vízzáró tulajdonságokkal rendelkező kőzetben. A hazai tervek szerint, valamikor a 2060-as években kellene megnyitni egy erre a feladatra alkalmas létesítményt. Többek között erről is szó volt a Nyugat-Mecseki Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulással (NYMTIT) közösen rendezett tájékoztató napon, amelynek célja a folyamatos társadalmi párbeszéd az érintett települések lakóival.