Tovább a fő tartalomra

Évértékelés az RHK Kft.-nél

2020. december 16, szerda

A radioaktív hulladékok, valamint a kiégett fűtőelemek tárolása idén is nagyfokú biztonság mellett valósult meg Magyarországon. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) mindhárom létesítményében jelenleg is zajlanak fejlesztési vagy bővítési munkák annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon.

„Munkatársaink még a világjárvány közepén is azon dolgoznak, hogy ezek a különleges szállítást és tárolást igénylő hulladéktípusok a lehető legbiztonságosabb módon legyenek kezelve. Ez az iparág egy pandémia alatt sem állhat le, sőt, létesítményeinket már a jövő kihívásainak is igyekszünk megfeleltetni. Minden ez irányba tett lépésünket a társadalom, különösen a tevékenységünkkel közvetlenül érintett lakosság folyamatos tájékoztatása mellett tesszük meg, együttműködve a létesítményeink környezetében lévő településekkel” – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a társaság idei tevékenységét összegezve. 

A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) – amely kis és közepes aktivitású hulladékot fogad – már javában zajlik a harmadik kamra vasbeton medencéjének kialakítása 250 méterrel a felszín alatt. A korábban elkészült II. kamra pedig már csak az Országos Atomenergia Hivatal engedélyére vár, hogy megkezdődhessen a hulladék leszállítása. Itt már az úgynevezett inaktív komplex próbát is megtartották a hatóság szakemberei előtt, az engedély kézhez vétele után pedig megkezdődhet a kompakt hulladékcsomagok betárolása. 

A tároló üzemeltetése a tervekben, biztonsági jelentésekben előirányozott, illetve a szabályzatokban, jogszabályokban, üzemeltetési engedélyben és egyedi hatósági határozatokban előírt feltételekkel és paraméterekkel valósult meg. Mind a személyi dozimetriai ellenőrzés, mind a kibocsátás-ellenőrzés eredményei azt mutatják, hogy a mért értékek nagyságrendekkel elmaradnak a határértékektől, a létesítmény működése és tevékenysége nem jelentett egészségügyi kockázat növekedést sem az NRHT munkavállalóira, sem a lakosságra. Az NRHT technológiai épületében jelenleg 1701 radioaktív hulladékkal megtöltött hordó van, míg a föld alatti első kamrában 537 vasbeton konténerben 4833 hordót tároltak el véglegesen. 

A szintén kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására és feldolgozására szolgáló, Püspökszilágy és Kisnémedi határában üzemelő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) már a befejezéshez közelít a biztonságnövelő programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések első üteme. Az időjárás elleni védelmet biztosító könnyűszerkezetes csarnok, valamint a belső tér megfelelő elszeparálásáért felelős konténment, illetve a sugárvédelmi ellenőrző rendszer bővítési munkái is befejeződtek, amely a konténmentben kialakuló radiológiai állapotok megfigyelését és a kibocsátásellenőrzési feladatokat látja el. A berendezések által mért értékek megjelennek a központi épületben elhelyezett képernyőn is, valamint folyamatos naplózásra is kerülnek, amellyel bármikor visszaellenőrizhető a konténmentben lévő radiológiai állapot. Az eddig elvégzett feladatok alapján kijelenthető, hogy a beruházási tevékenységek a közép és hosszú távú tervben szereplő feladatok szerint haladnak, így nemcsak most, hanem a közeljövőben is biztosítva lesz a telephelyre beszállított hulladékok biztonságos elhelyezése. 

A fióktelepre 32 alkalommal történt hulladékbeszállítás, a radioaktív hulladékok kezelését, illetve a tároló pozíciókba történő elhelyezését szintén 32 alkalommal végeztek a szakemberek. A felügyeleti, illetve a karbantartási és öregedéskezelési programokat terv szerint hajtották végre. Az üzemeltetési engedélyből és az RHFT időszakos biztonsági felülvizsgálatából eredő előírások folyamatosan teljesültek, a hatóság által elrendelt feladatok határidőre elkészültek.

A paksi atomerőmű szomszédságában található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) is zajlanak a bővítési munkálatok. Itt a meglévő 24 kamra mellé most négy újabb épül, de ezek már megnövelt kapacitású tárolómodulok lesznek, azaz a korábbi 450 és 527 kazetta befogadására alkalmas kamrák után, már 703 darabot lesznek képesek befogadni. A jelenlegi tárolókapacitás 11 416 db, mely a bővítéssel további 2 812 db tárolócsővel növekszik. A kivitelezési folyamat a szerződéses ütemterv szerint halad, melyet szerencsére eddig a járványügyi helyzet sem befolyásolt. A projekt várhatóan 2024. május végi határidőre elkészül.  

A megnövelt kapacitású kamrákba a KKÁT-ban legrégebben pihentetett kazettákat helyezik majd át, míg a kiürített helyekre az erőműből frissen beszállított kazetták kerülnek. Az elhasznált fűtőelemek áthelyezésének műveletét az idén már sikeresen elpróbálták a szakemberek.

Az üzemeltetésben összegyűlt tapasztalatok alapján a Társaság végrehajtotta a karbantartási ciklusok racionalizálását, így a korábbi évi 4 karbantartás 2-re csökkent. A sugárellenőrző rendszer rekonstrukciója befejeződött, próbaüzeme a 3. blokki betárolás alatt sikeresen megtörtént. A létesítménybe 2020-ban 360 darab kiégett fűtőelemet szállítottak be, így jelenleg 9 937 darab kazettát tárolnak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Euratom több alkalommal biztosítéki ellenőrzéseket tartott a létesítményben, amely során leplombálták az újonnan betárolt tárolócsöveket – eltérést nem tapasztaltak. Az Országos Atomenergia Hivatal szintén elvégezte a szokásos ellenőrzését az éves karbantartást lezáró, illetve a második betárolási etapot megelőző inaktív próbán. 

Idén októbertől újabb kutatófúrással folytatódott a Nyugat-Mecsekben található Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, hogy kiderüljön, alkalmas-e a vizsgált terület egy radioaktív hulladékok számára építendő mélységi geológiai tároló számára. A jelenlegi szerződésben 3 fúrás szerepel, és a fúrási munkák várhatóan a jövő év őszéig tartanak. 

Az eddigi vizsgálatok alapján ez a kiemelkedő vízzáró tulajdonsággal rendelkező kőzet biztonságos környezetet nyújthat a hosszú élettartamú és nagy aktivitású radioaktív hulladékok, illetve kiégett fűtőelemek számára, azonban az 500 és 1000 méter közötti mélységbe tervezett tároló megfelelőségét csak mélyfúrásokkal és egyéb helyszíni vizsgálatokkal lehet bizonyítani. A tervek szerint jövő őszig három fúrással végeznek a szakemberek.

A geológiai alkalmasság vizsgálata mellett olyan fontos tényezők vizsgálatát is megindította a társaság, mint a társadalmi és gazdasági hatások értékelése a térségben a kutatások és egy esetlegesen megépülő tároló esetében. Az ezzel kapcsolatos eredmények 2021-ben várhatók.

A projektek előrehaladását, sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az RHK Kft. szakembereinek áldozatos munkáját az elmúlt évben is elismerésekkel díjazták. Március 15-én a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki az RHK Kft. ügyvezető igazgatóját, dr. Kereki Ferencet. Az elismeréssel a kiégett üzemanyagok és radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos nemzeti program megvalósítása érdekében végzett tevékenységét díjazták. Szintén 2020. március 15-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Prometheus-díjban részesítette az RHK Kft. beruházási főmérnökét, Tokaji Sándort, a generációkon átívelő radioaktívhulladék-kezelés magyarországi sikereinek és biztonságos, hatékony megvalósításának erősbítése érdekében tett erőfeszítéseiért.  

Az RHK Kft. életében a kommunikációt tekintve, azzal együtt, hogy a megszokott feladatokat el kellett végezni, számos olyan elintéznivaló is volt, amelyet a pandémiás helyzet alakított át, vagy új tevékenységként került a repertoárba.  

Hangsúlyos feladatként van jelen a cég életében az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásokkal való kapcsolattartás. A támogatási rendszerben, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a társulások közötti közreműködő van jelen az RHK Kft. A cég szempontjából a legfontosabb kötelezettség a tagtelepülések naprakész információkkal való ellátása. Ebben az évben a járványhelyzet új kihívások elé állította az összes résztvevőt, a kapcsolattartás személyes jellege megszűnt, számos esetben az online térbe kerültek át a találkozók. A felnőtteket informáló rendezvények mellett jónéhány, a diákságot megcélzó program született, melyekről egyértelműen elmondható, hogy célt értek, hasznosak voltak, még ha az eddigiektől eltérő szervezést is igényeltek. 

Az RHK Kft. hisz abban, hogy a társadalmi szerepvállalás nem csupán kötelesség, hanem tulajdonképpen egy elköteleződés is, így hosszú távon és felelősségteljesen gondolkodó cégként igyekszik részt vállalni a társadalom és a környezet iránti felelősségből. Erre jó példa többek között az évente megrendezésre kerülő véradás, amely a legönzetlenebb segítségnyújtások egyike, s mely évről-évre több kollégát mozgat meg. De a cipősdoboz akció – mely szívből jövő adakozásra buzdít – szintén nagyon sikeres volt ebben az esztendőben is. Hiteles mintaként jelen lenni a társadalomban, kulcsfontosságú elemként szerepel a társaság életében.