Tovább a fő tartalomra

Közérthetően a radonról

2020. április 03, péntek

Egészségünk megőrzése mindenki számára rendkívül fontos, amelynek érdekében akár kisebb vagyonokat is hajlandóak vagyunk feláldozni. Vannak azonban olyan körülmények, amelyekről nem is sejtjük, hogy károsíthatják egészségünket, pedig a védekezés mindenki számára adott és még csak pénzbe sem kerül.  

 Sugárözönben élünk – szól a közkeletű mondás, mivel a természetes radioaktivitás a világegyetem és a Föld keletkezése óta számtalan formában jelen van. Két szívdobbanás között szervezetünkben is közel tízezer atom (például a testünket alkotó fehérjék) láthatatlan bomlása zajlik le, radioaktív sugárzást okozva. A mindenütt jelen lévő úgynevezett háttérsugárzás egyik fajtája, ami nagyjából az egytizedét teszi ki az ilyen jellegű éves összdózisnak, a kozmikus sugárzás, és elsődlegesen a Napból származik. Mértéke nagyban függ a domborzati viszonyoktól, illetve az éghajlattól is. Ugyancsak jelentős mennyiségű sugárzó anyagot tartalmaz a Föld maga – a talajból érkező sugárzás szintje pedig szintén függ attól, hol élünk (gránit kőzet környezetben épült településeken például akár a kétszerese is lehet a magyar átlagnak). A felszínre szivárgó gázok különböző idő alatt lebomló radioaktív izotópokat, többek között radont tartalmaznak – ezek mennyisége is függ a helytől, illetve más tényezőktől is, például az időjárástól.

A háttérsugárzás forrásainak listája korántsem teljes, de a radonnal fontos külön foglalkoznunk, ugyanis a természetes radioaktivitásnak a felét ez a színtelen-szagtalan nemesgáz és bomlásakor keletkező „leányai” teszik ki. A gázt a kövekben és a talajban természetesen előforduló radioaktív elemek (például az urán) bocsátják ki, eltérő koncentrációban. Az urán esetében a rádium további bomlástermékeként alakul ki, amelyből aztán újabb radioaktív anyagok keletkeznek. A radon a legkisebb rést is megtalálja a talajban, ahol a felszínre törhet, így nem csak az számít, milyen kőzet van a környezetünkben, hanem a talaj repedezettsége is. További sajátossága, hogy bár a légkörben gyorsan felhígul, rosszul szellőző, zárt terekben (lakásokban, pincékben, bányákban) megnő a koncentrációja. A hangsúly ebben az esetben a szellőzésen van. Nem véletlen, hogy például a bátaapáti NRHT-ban (a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak épült tárolóban) kialakított szellőző berendezés hatására, a radon-aktivitáskoncentráció is lényegesen alacsonyabb a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletben (Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről) meghatározott 300 Bq/m3 aktivitáskoncentráció értéktől. A szigorú radioaktív kibocsátási értékeket megkövetelő szabályozás érdekében komoly szűrőberendezések lettek kialakítva, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi működési engedélyben meghatározott környezeti radioaktív kibocsátási korlátok maradéktalanul betartásra kerüljenek. Ez elmondható a radioaktív hulladékokat kezelő RHK Kft. összes létesítményéről is.

 A radon egyébként simán belélegezve nem okoz egészségügyi kockázatot, hiszen a nemesgáz sehol nem tapad meg, így ki is lélegezzük. Sőt, a tapolcai tavasbarlangban a radontartalmú levegőt asztmások kezelésére, gyógyítására használják, néhány radonos gyógyvizünket pedig (mint például a Hévízi-tó), természetes gyulladáscsökkentő hatása révén, mozgásszervi panaszok kúrálására javasolják. Ám a radon bomlástermékei fémionok, amelyek ráülnek a levegőben szálló porszemekre, szennyező anyagokra, cigarettafüstre. Ekkor belélegezve már meg tudnak maradni a tüdőszövetek felületén, amely a további bomlás során a sugárzás hatására roncsolódhat, melynek következtében akár tüdőrák is kialakulhat. Vagyis minél tisztább a levegő, annál kevesebb radon bomlástermék jut a szervezetünkbe, így csökkentve a kockázatokat (kivéve a dohányosokat, a fentiekből következően).

 Ugyanakkor a radon nem csupán a talajból természetes módon kiszabaduló gázként van jelen környezetünkben, hanem a modern építkezési anyagok (például a beton), építkezési technikák (például a szigetelés) révén is. Mint már szó volt róla, zárt terekben megfelelő szellőztetés nélkül a radon könnyen feldúsulhat. Ezt a hatást erősíti a házak szigetelése, ami a fűtést/hűtést energiatakarékosabbá teszi ugyan, ám az épület természetes szellőzése ellen hat. Vagyis ezekben az épületekben a radon-koncentráció akár az átlag érték másfélszerese is lehet.  Nem véletlenül hangsúlyozzák e téma kapcsán a szakemberek, hogy lakásunkban gyakran nyissunk ablakot – ez ugyanis a radonsugárzással szembeni legolcsóbb védekezés.

Szakértők szerint jelenleg az a legaggasztóbb probléma, hogy kevesen tudnak e láthatatlan gáz veszélyeiről – pedig a megfelelő tudás ebben az esetben is fontos. Mivel egyértelmű összefüggés van a lakások légterének radon-koncentrációja és a tüdőrák gyakorisága között, a tudományos eredmények ismeretében az Európai Unió Tanácsa irányelvet fogalmazott meg 2013-ban erre vonatkozóan is. A 2013/59/EURATOM irányelv, amely egyébként a nukleáris létesítmények működésével kapcsolatosan is ajánlásokat tett, hangsúlyosan foglalkozott a radonnal, valamint a természetes eredetű forrásokból származó egyéb sugárterhelések elleni védekezéssel. Ajánlásainak központi eleme az országonként kidolgozandó nemzeti cselekvési terv arra vonatkozóan, hogy a beltéri radontól eredő, valamint az építőanyagokból származó sugárterhelés kockázatát hosszú távon csökkenteni lehessen.

Ez a munka már mindenütt elindult. A védekezés Csehországban egy ideje azzal kezdődik, hogy az építési engedélyeket csak akkor adják ki, ha a talajban előzetes sugármérést végeztettek, amelynek a költségeit az állam vállalja. Ennek oka a gránit típusú alapkőzet, amelyben a földtani képződmények közül a legmagasabb a radon érték. Magyarországon is vannak olyan területek, ahol a világátlagnál nagyobb a radioaktivitás a talajban, ezeken a területeken még fontosabb odafigyelni az épületekben feldúsuló radonra.

Magyarország Nemzeti Radon Cselekvési Terve 2017-ben lépett életbe, és 2023-ig határoz meg feladatokat. Az első fázisban a lakosság természetes forrásokból származó sugárterhelésének értékelését kellett elvégezni. Különböző mérések, felmérések alapján megkezdődött a radontérképek elkészítése, a magas radon háttérsugárzású területek azonosítása. A következő feladat a lakosság ezzel kapcsolatos tudatosságának erősítése, információs kampányokkal, tájékoztató fórumok, webes felületek létrehozásával. Ezt követi majd a radonsugárzás megelőzésére, utólagos csökkentésére szolgáló módszerek hazai bevezetése, az ezzel foglalkozó szakembergárda kialakítása. Amíg mindez megvalósul, marad a gyakori szellőztetés (fűtésszezonban akár 2-3 óránként). Ám ez lakásunk levegőjének – így nekünk – radontól függetlenül is hasznos.