Tovább a fő tartalomra

Mennyi? Tízezer!

2021. április 14, szerda

Ez év márciusában került a 10 000. elhasznált üzemanyag kazetta a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába. Az átszállítás egy újabb, a kezdeteket felidéző történés az ideiglenes tároló életében.

Az üzemeltetési feladatokat 2000-ben vette át a paksi atomerőműtől az akkor kétéves Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. Most, 21 évvel később a több mint három méter hosszú, 220 kg-os kiégett kazettákból pedig már a 10 000. is megérkezett a modulszerűen bővíthető létesítménybe.

„Társaságunk – megalakulásakor – az elhasznált üzemanyag kazetták tárolásával összefüggő feladatokat is megkapta. Azóta a tároló sorozatosan bővül, újabb tárolókamrák épülnek az érkező kazetták mennyiségéhez – az atomerőmű kiszállítási ütemtervéhez – igazodva. Az érvényes engedélyek szerint a tároló 50 éves átmeneti tárolásra alkalmas, ez alatt az idő alatt kell a fokozatosan lehűlő és sugárzásának egy részét elvesztő kazetták sorsára végső megoldást találnunk. Bár látszólag sok idő áll rendelkezésünkre, a feladat mérhetetlenül összetett, s nem felejthetjük el egy pillanatra sem a hatalmas felelősséget, amely ránk hárul, bármely lépést is tesszük éppen.” – mutatott rá Faragó László, üzemeltetési igazgató.

Miután a fűtőelemek nem alkalmasak már további gazdaságos energiatermelésre, 3-5 évre az atomerőműben, a reaktor mellett található úgynevezett pihentetőmedencébe helyezik őket. Ez idő alatt folyamatosan veszítenek a hőmérsékletükből és alkalmassá válnak a szállításra, amelynek során vízzel teli konténerbe teszik őket és vasúti kocsin érkeznek meg a KKÁT-ba.

„Az átrakógép segítségével egyenként kiemeljük a kazettákat a konténerből, majd a teljes szárítás után hermetikusan zárt, acél tárolócsövekben helyezzük el őket. Ezek függőleges helyzetben, közel 2 méter vastag vasbeton falakkal körülvett kamrákban sorakoznak, amelyek megfelelő árnyékolást biztosítanak a radioaktív sugárzás ellen. A tárolás száraz körülmények között történik, a maradék hő eltávozását pedig a levegő természetes áramlásán alapuló hűtési rendszer oldja meg. Így a hűtés folyamatosan garantált. A tárolócsövekben, a korrózió megelőzése érdekében, semleges gázkörnyezetet (nitrogén) biztosítunk, állandó ellenőrzés mellett.” – foglalta össze Nagy Róbert, villamos felügyeleti mérnök.

A létesítmény végső kiépítéséből, amely nyolc modul, eddig hat készült el, összesen 24 tárolókamrát magában foglalva. Az így kialakított tárolótérben összesen 11416 kiégett fűtőelem helyezhető el. A kamrákban található tároló csövek számát a tizenhetedik kamrától 450-ről 527-re növelték. A huszonötödik kamrától további kapacitásnövelést hajtott végre az RHK Kft. – 703-ra emelik a tárolócsövek számát –, melynek köszönhetően helyet, időt és nem utolsó sorban jelentős összeget takarítanak meg.

„Egy ilyen komplex, többszörös védelmet jelentő rendszer moduljának az építése kb. három évig tart, és kiemelkedő műszaki hozzáértést, precíz tervezést, előkészítést, illetve kivitelezést igényel. Büszkeséggel tölt el, hogy immár a 10000. kazettát fogadhattuk be és biztonsággal tárolhatjuk mindaddig, amíg végleges helyére kerül.” – emelte ki Dr. Kereki Ferenc, ügyvezető igazgató.

Az RHK Kft. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy kellő ismeretet szolgáltasson annak érdekében, hogy a nukleáris technológiákkal kapcsolatos indokolatlan ellenérzéseket eloszlassa. Számos fórum ad arra teret, hogy az érdeklődő megismerje azt a komplex munkát, amelyet a cég végez, és megértve a folyamatokat, aggályaitól megszabaduljon. Ebben sokat segít az is, hogy tudja, a hatóságok jelenléte, felügyelete állandó.

„Ha a KKÁT-val kapcsolatos ellenőrzésről beszélek, általában elcsodálkozik a hallgatóság azon, hogy milyen sokrétű ez. A hatósági ellenőrzés mellett, a sugárvédelem, a környezetellenőrzés, az őrzés-védelem, valamint a safeguards (biztosítéki ellenőrzés) is ide sorolandó. Az itt dolgozók napi rutinjának részei a folyamatos üzemű monitorozás és mintavétel, a laboratóriumi mérések, a személyi dozimetriai ellenőrzések. Környezetellenőrző rendszerünk az atomerőmű rendszerébe integrálva működik. Magas szintű az őrzés-védelmi tevékenység és az alkalmazott biztonságtechnikai rendszer. Rendszeresek a jelentések az üzemeltetésről, a biztonságról, illetve a környezeti és a kibocsátásokkal kapcsolatos ellenőrzésekről. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Euratom felülvizsgálatai is folyamatosak. Számos ellenőrzési jegyzőkönyv, határozat és egyéb záródokumentum árulkodik a KKÁT RHK Kft. által fenntartott biztonságos üzemeltetéséről.” – összegezte Bara László, a KKÁT üzemvezetője.