Tovább a fő tartalomra

Új vezető a Rendészeti Önálló Osztály élén

2021. április 14, szerda

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. fizikai védeleméért felelős Rendészeti Önálló Osztály élén eltöltött 19 év után nyugdíjba vonult Kaszás Sándor osztályvezető. Helyét Ferenczi Sándor vette át, aki korábban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló őrségparancsnokaként végezte feladatát.

A Rendészeti Önálló Osztály (RÖO) megalakulásának alapvető célja, hogy a létesítményeinkben tárolt és feldolgozott nukleáris és radioaktív anyagok ne kerülhessenek ki a biztonságos őrzés alól. A védelmi feladatokat 3 telephelyen, folyamatos műszakban látják el a fegyveres biztonsági őrök, kiegészítve a portaszolgálatok vagyonőreivel.

A fizikai védelemről és az azzal járó feladatokról, jogszabályban foglalt kötelezettségekről ki is tudna jobban számot adni, mint a 2002-ben – az akkor még RHK Kht.-hoz – érkezett Kaszás Sándor, aki megtervezte, megszervezte és kialakította a rendészeti feladatokat a Társaságnál, szem előtt tartva mind a biztonságot, mind pedig a cég, és tágabb értelemben az ország érdekeit.

A hosszú évek során végeláthatatlan tevékenység köthető a nevéhez, többek között a rendészeti, fizikai védelmi tevékenységek koordinálása és irányítása, szakterületén belül az ellenőrzés és hatósági kapcsolattartás rendszerének megszervezése, a minősített adatkezelés és -védelem társasági szintű szervezése és irányítása, a programozható rendszerek védelme, vagy akár a fegyveres biztonsági őrök kiemelkedő eredményekkel járó versenyeztetése, hogy csak néhányat említsünk.

2020. december 31-én egy korszak lezárult, ugyanis ezen a napon vonult nyugdíjba Kaszás Sándor. Ennek okán kérdeztük a Társaságnál vállalt munkát megelőző tevékenységeiről, a Társaságunknál eltöltött évekről, és utódjának üzent gondolatairól.

Hol végezte tanulmányait, miért ezt a hivatást választotta?

1968-ban érettségiztem Pakson a Vak Bottyán Gimnáziumban, majd katonai szolgálat következett a BM Határőrség tartalékos tisztképző iskolában. 1975-ben szereztem diplomát a Rendőrtiszti Főiskolán. Édesapám rendőrként dolgozott, a rendőri hivatás választásában ez fontos szerepet játszott.

Az RHK Kft. előtt hol és milyen területen/területeken dolgozott?

1990-ig a Tolna megyei Rendőr-főkapitányságon dolgoztam különböző beosztásokban. 1990-től 2002. február 1-jéig a Nemzetbiztonsági Hivatal Tolna megyei Kirendeltségén tevékenykedtem, kirendeltségvezető-helyettesként. Ebben a munkakörben a Paksi Atomerőmű nemzetbiztonsági védelmének irányítása volt a legfontosabb feladatom. Megismertem az atomerőmű létesítés és üzemeltetés lényeges folyamatait, az atomenergia alkalmazásának nukleáris biztonsági és védettségi követelményeit.

Hogyan indult karrierje az RHK Kft.-nél?

Korábbi feladataim ellátása során szereztem ismereteket arról, hogy az RHK Kft. vette át a radioaktív hulladékok kezelésének és tárolásának országos feladatát, hogy jelentős fejlesztések indulnak meg, továbbá, hogy szükség lesz ezen feladatok rendészeti, védelmi területének kialakítására. A Társaság akkori vezetőjének kérésére döntöttem úgy, hogy a hivatásos szolgálatból kilépve, a védelmi területen szerzett tapasztalataimra alapozva vállalom az RHK Kft. rendészeti, védelmi feladatainak elvégzését, a rendészet szervezetének kialakítását. 2002. február 1-jén kezdtem a cégnél dolgozni rendészetvezető beosztásban, a Beruházási Igazgatóságon.

Ekkor már az RHK Kft.-hez tartozott a Püspökszilágy és Kisnémedi határában azóta is üzemelő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) már működő fegyveres biztonsági őrséggel, és döntés született arról is, hogy az RHK Kft. veszi át a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) üzemeltetési, fejlesztési és fizikai védelmi feladatait a Paksi Atomerőmű Zrt.-től.

Hogyan emlékszik vissza a Társaságnál eltöltött első időszakra?

Az első időszakban a KKÁT fizikai védelmének átvétele, a szükséges okmányok, szabályzatok kidolgozása és engedélyeztetése, a fegyveres biztonsági őrség felállításához szükséges személyi állomány kiválasztása és felvétele, kiképzése, a fegyverzet, felszerelés beszerzése voltak a meghatározó feladatok. Ezzel párhuzamosan az RHFT akkor befejezett védelmi rendszer korszerűsítéséhez kellett illeszteni a fegyveres biztonsági őrséget és a védelmi feladatokat.

Ebből a rövid felsorolásból látszik, hogy  nem volt idő a késlekedésre, az RHK Kft.-hez belépve „járatlan úton” igen komoly munkát kellett végezni. A feladatok illeszkedtek a Társaság fejlődési szakaszaihoz és szükségesek voltak a Társaságra hárult állami feladatok eredményes teljesítéséhez. 

A feladat sikeres teljesítését jelzi, hogy kialakításra kerültek a KKÁT fizikai védelmi biztonságtechnikai rendszerei, engedélyezésre kerültek a védelmi okmányok és szabályzatok és 2004. november 1-jén megalakult a KKÁT fegyveres biztonsági őrsége.

Ebben az időszakban vettük használatba a Beléptető Operatív és Irányító Épületet (BOIÉ), kialakításra került a beléptető rendszer és a közbiztonsági engedélyezés. A védelmi okmányok a minősített adatkezelés szabályai szerint kerültek engedélyezésre, ezért ki kellett alakítani a minősített adatkezelés rendjét és feltételeit is. A feladatok elvégzése az RHK Kft. vezetésének és munkatársainak teljes támogatásával lett sikeres, és a rendészeti tevékenység a Társaság szerves részévé vált. Döntés született arról is, hogy a rendészeti tevékenység az ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségébe kerüljön. Később ez Rendészeti Önálló Osztály szervezeti besorolást kapott.

Az első időszak másik jelentős folyamata volt, hogy megindult a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítése, ennek keretében a fizikai védelmi rendszer tervezése és kialakítása, és a fegyveres biztonsági őrség felállításának szervezése. A feladat elvégzésében meghatározóak voltak a KKÁT védelmi rendszereinek kialakítása során szerzett tapasztalatok, melyek a 2008-as évben teljes sikerhez vezettek. Az NRHT egyedülálló létesítmény, azóta is sikeresen működik, a védelmi rendszere korszerű, a fegyveres biztonsági őrség pedig országosan is elismert eredményekkel büszkélkedhet.

Az első időszak igen jelentős folyamata volt, hogy az Országos Atomenergia Hivatal által előkészítésre került az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény végrehajtási rendeletének – a későbbi 190/2011. (IX.19) Korm. rendelet – kidolgozása. Ennek jogszabály előkészítési munkáiban volt szerencsém részt venni. A jogszabály megjelenése a későbbiekben alapvetően meghatározta a feladataink végrehajtását, előírásai alapján kellet kidolgozni mindhárom létesítményünkre a fizikai védelmi terveket, melyek a maguk komplexitásában tartalmazzák Társaságunk feladatait. Ezeket az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezte.

Az egész időszakra igaz az a megállapítás, hogy munkatársaimmal együtt biztosítottuk a létesítmények biztonságos üzemeltetését a fizikai védelmi (rendészeti, őrzésvédelmi) feladatok ellátásával, a folyamatos és rendszeres ellenőrzésekkel.

A létesítmények biztonságát erőszakos cselekmények nem fenyegették. Területükön az oda belépők, munkavállalók részéről bűncselekmény elkövetése, a létesítményekben tárolt, feldolgozott, szállított nukleáris és radioaktív anyagok sérelmére szabotázs, jogtalan eltulajdonítás, illetve annak kísérlete nem történt.

És hogyan az utolsó évekre? Tudatosan készült az ”igazi” nyugdíjra?

Az utolsó évek kihívásai között szerepelt a 2017-ben lejárt fizikai védelmi engedélyek és tervek megújítása és engedélyeztetése, ennek keretében már az ún. programozható rendszerek védelmi terveinek kidolgozásában, védelmi felelősként vettem részt.

Ezen évek számomra igen örömteli eseményei voltak a fegyveres biztonsági őreink országos elismertséget hozó versenyeredményei.

Az utolsó években már több ízben foglalkoztatott a gondolat, hogy befejezem a munkaköri feladataimat, az évek és napok azonban szinte észrevétlenül suhantak, a feladatok csak jöttek, csak jöttek. Legutóbb a 2020-as évben bekövetkezett pandémiás helyzet kezelése jelentett olyan kihívást, ami maradásra késztetett.

Végül 2020-ban döntöttem arról, hogy a vezetői munkakört és a feladatok végrehajtását a kijelölt utódomnak átadom, 2020. december 31-jén távozok az RHK Kft.-től, végleg nyugállományba vonulok. 

Szabadideje most jóval több lesz, milyen tervei vannak a jövőben?

Időm nagy részét feleségemmel, gyermekeimmel és unokáimmal szeretném tölteni a következő években. Sok-sok eddig elmaradt programot tervezek velük, amint lehet az utazásokat is folytatjuk. Rendszerezésre várnak az elektronikus családi fotók, és a családi házunknál kertészkedéssel, a soha el nem fogyó munkákkal is foglalkozni fogok. Sokkal több idő jut majd a horgászatra is.

Mit üzenne útravalóul utódjának?

Az elköszönő körlevelemben azt írtam kollégáimnak, hogy 2002. február 1-jén kezdtem dolgozni rendészetvezető beosztásban és a Rendészeti Önálló Osztály vezetőjeként távozom. Így egyetlen mondatban sűríthető az a 18 év, amely számomra egy örömmel és lelkesedéssel végzett munkát, sok-sok kihívást és sikereket, feledhetetlen munkatársakat hozott. Köszönöm mindegyikőjüknek az odaadó hozzáállást, az igen jó munkatársi kapcsolatot, tevékenységem támogatását.

Természetesen az eredményekhez a felügyelő hatóságokkal, kollégáikkal kialakított jó kapcsolatok is hozzájárultak, köszönöm támogatásukat.

Utódom az NRHT FBŐ korábbi őrségparancsnoka lett, aki kellően felkészült a feladatra. Ismertek a következő évek kihívásai és feladatai. Kívánom, hogy ezeket a Rendészeti Önálló Osztály munkatársaival, eddigi tapasztalatai alapján végezve teljesítse. Mindig tartsa szem előtt, hogy a rendészeti feladatok a Társaság minden területét és dolgozóját érintik, a legjobb eredmények a sikeres együttműködéssel érhetők el.

Ferenczi Sándor 2020. december 31-ig Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktív-hulladék-tároló telephelyén végezte el feladatait őrségparancsnoki beosztásban, azonban az újév, új kihívást is hozott számára és immár a paksi kirendeltségen látja el felelősségteljesen kötelezettségeit, új pozícióban.

Milyen érzés, hogy Ön viheti tovább ezeket a feladatokat, Önt választották ki a Rendészeti Önálló Osztály vezetésére?

Először is köszönöm a jókívánságokat. Tiszta szívemből kívánom elődömnek, hogy úgy teljenek a nyugdíjas évei, ahogyan tervezte, és hosszú-hosszú ideig élvezze a jól megérdemelt pihenést. Megtisztelő feladat és egyben óriási felelősség a Rendészeti Önálló Osztály vezetése. Ezért köszönöm a belém vetett bizalmat, minden erőmmel és tudásommal azon leszek, hogy a rám bízott feladatokat ellássam, valamint mindent megteszek annak érdekében, hogy a rendészeti szervezet a továbbiakban hasonlóan magas színvonalon teljesítse feladatát, mint ahogy tette azt az elmúlt években is.

Eddig mely feladatok tartoztak az Ön hatáskörébe?

Alapvetően az NRHT fegyveres biztonsági őrségét irányítottam őrségparancsnokként. Ehhez kapcsolódóan, mint az NRHT fizikai védelméért felelő személynek, feladatom volt a létesítmény védelmének megszervezése, irányítása. Természetesen emellett minden, a fizikai védelemmel, a fegyveres biztonsági őrséggel, valamint a személy és vagyonőrökkel kapcsolatos munkák végrehajtása is a feladataim közé tartozott. Továbbá tagja voltam a létesítmény Baleset Elhárítási Szervezetének.

Tervez e változásokat, fejlesztéseket a rendészet életében?

Úgy gondolom, hogy az RHK Kft. rendészeti szervezete nagyon jól működik, ezért jelentős változtatásokat nem tervezek. A fejlesztések eddig is folyamatosan zajlottak, és jelenleg is tervben vannak olyan módosítások, melyek biztosítják létesítményeink magas szintű védelmét.

Mit tud vagy szeretne ígérni beosztottjainak a következő évekre?

Kollégáimnak bizonyítani szeretek és nem ígérni. Inkább kérésem lenne hozzájuk, mindenben segítsék egymást és a cég dolgozóit, és továbbra is bizalommal forduljanak vezetőikhez.