Tovább a fő tartalomra

A KKÁT beruházás esetében is elsődleges a nukleáris biztonság fenntartása

2022. december 09, péntek

A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 2022-ben több jelentős beruházással volt érintett. Ezek egyrészt a tárolókapacitás bővítését célzó fejlesztési munkák voltak, másrészt az üzemelő rendszerek felújítására és korszerűsítésére irányultak.

A tároló az 1997. évi üzembe vétele óta 4-5 évente újabb és újabb tárolómodul megépítésével bővül. A létesítmény 24 tárolókamrával üzemel jelenleg, melyek a korábbi fejlesztések eredményeképp eltérő tárolókapacitással fogadták, illetve fogadják a paksi atomerőműből érkező kiégett fűtőelemeket. A KKÁT folyamatban levő bővítése immáron a hetedik önálló tárolómodul megvalósítását célozza, és a meglévő létesítmény keleti irányú bővítéseként a 25-28. számú tárolókamrákat foglalja magában. Hosszú évek előkészítő munkáját követően – mely a létesítmény szintű engedélyek módosításán keresztül, végül a kiviteli tervek elkészítéséig vezetett – a 2019. év végén elkezdődhetett a legújabb modul tényleges kivitelezése, amelyre a korábbi terminológia használatával a „KKÁT III. ütem 3. fázis bővítési munkáiként” is szokás hivatkozni.

A III. ütem 3. fázisban épülő tárolómodulban a kamránként elhelyezhető tárolócsövek száma 703 db-ra növekszik. Ezzel biztosítható az atomerőmű 50 évre kiterjesztett üzemideje alatt keletkező kiégett fűtőelemek átmeneti tárolása a bővítés alapját jelentő létesítési engedély szerinti 33 kamrát tartalmazó végleges kiépítésben. A 703-as sűrített rácsosztású kamrák kialakítása gépésztechnológiai szempontból több jelentős műszaki módosítás bevezetését igényelte. Ilyen volt a kamrák felső lezárását biztosító betöltő fedélzeti elemek, valamint a tárolócsövekbe kerülő árnyékoló záródugók áttervezése. A bevezetett módosítások rendszerszinten is rendelkeznek hatósági engedéllyel, a műszaki megvalósíthatóság mellett elsődleges szempontként került figyelembevételre a nukleáris biztonság fenntartása.

Az új modul teljes vasbeton szerkezete 2022-ben elkészült. Befejeződött az új konstrukciójú betöltő fedélzeti elemek gyártásra, mely a korábbiakhoz képest egy alsó – betonnal kitöltött zárt acélszerkezetű – és egy 360 mm vastagságú tömör acéllemezből kimunkált felső részre lett osztva. A nyáron elérte a tárolóépület készültsége azt a szintet, hogy megtörténhetett a betöltő fedélzeti elemek beemelése is. Mindeközben megtörtént a szellőzőkürtő lefedését szolgáló acélszerkezet helyszíni szerelése, és az év végére elkészült a betöltő csarnok acélszerkezete, valamint annak tetőfedése. A növelt kapacitású tárolómodulba összesen 2 812 db tárolócső elkészítése szükséges, melyek sorozatgyártása idén ősszel kezdődött meg a többlépcsős hatósági engedélyeztetési folyamat eredményeképp.

Az új tárolóépület megépítésén felül, a létesítmény egyes üzemi rendszereinek átalakítására is szükség van a bővítés keretében. Ezek közül a legjelentősebb a kazettaműveletek „vezérgépének” tekinthető átrakógépnek a gépészeti és irányítástechnikai átalakítása, melyre 2023 második felében kerülhet sor, és az üzembe helyezése várhatóan eltart 2024 második negyedévéig. A KKÁT-ban a tárolócsövekhez monitoring rendszer is tartozik, amelyet több ütemben és eltérő konstrukcióban alakítottak ki. A 21-24. számú kamrák megépítése után (III. ütem 2. fázis) üzemviteli igényként jelentkezett a KKÁT tárolócső monitoring rendszereinek egységesítése. Az átalakítás célja a terepi mérések egységesítése, a mérőrendszerek moduláris felépítésének és bővíthetőségének megvalósítása, továbbá az adatgyűjtő és megjelenítő rendszer korszerűsítése, valamint az alkalmazott szoftverek modulszerű bővíthetőségének kialakítása. 2022. év elején elkezdődött az 1-11. kamrák, illetve a 12-24. kamrák mérési adatgyűjtő rendszerének a megújítása. A projekt a szoftverfejlesztési-szakaszban tart, jelenleg a szoftver V&V terv végrehajtása van folyamatban az 1-11. kamrák terjedelmében. Az új rendszer üzembe helyezésére a KKÁT folyamatban levő bővítésével összehangban 2024. év első negyedévében kerülhet sor.