Telephelyi körkép – KKÁT

2022. augusztus 03, szerda

A Paksi Atomerőmű 3 blokkjáról 300 darab kiégett fűtőelemet tároltak be a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT) június végéig 2022-ben. Az éves nagy karbantartást követően a 4. blokkról is átszállítják az elhasznált üzemanyagot a létesítménybe. Ezzel párhuzamosan folyik a 25-28. számú kamrák létesítése.

Mint minden évben, úgy 2022-ben is 4 kampányban tervezték meg a kiégett fűtőelemek átszállítását az átmeneti tárolóba a Paksi Atomerőműből. – A 3. blokkról március-áprilisban 90 db, a 2. blokkról április-májusban 120 db, míg az 1. blokkról május-júniusban szintén 90 darab kiégett kazettát fogadtunk – ismertette a részleteket Bara László, a KKÁT telephelyvezetője. Eddig összesen 12 507 fűtőelem került egyenként acél tárolócsőbe, melyet további 120 darab követ, várhatóan szeptember-októberben, miután az éves nagy karbantartást végrehajtották a tárolóban. Bara László elmondta, hogy a karbantartási munkálatok előkészítése megtörtént, meghatározták az elvégzendő munkákat, a karbantartó szervezetekkel egyeztettek.

Az év első felében elvégzett munkák tekintetében kiemelte a telephelyvezető a beszállítókocsi csapágycseréjét, a sugárzásálló kamera és az átrakógép primer és szekunder szűrőinek cseréjét, valamint a konténer töltő tartály átalakítását.

Azokat a javító intézkedéseket is méltatta, amelyek a 2021-ben megkezdett monitoring tér vizsgálatokat követően határoztak meg. – Az elvégzett munkaprogramok értékelő jelentése elkészült, a tapasztalatok alapján több javító intézkedést határoztunk meg, amelyek közül a legfontosabbak: a dokumentációk, utasítások felülvizsgálata, javítása; csavarhúzó gép beszerzése és nitrogéntöltő kocsi automatizálása – húzta alá a vezető.

Végezetül a nitrogén monitoring rendszer átalakításának aktualitásait ismertette. – Felgyorsítottuk a tervezési folyamatot: vizsgálati programot dolgoztunk ki, amelyet végre is hajtottunk. Az így összeállított kiértékelést mellékletként benyújtottuk az átalakítási engedély kérelemmel az Országos Atomenergia Hivatalnak – zárta összefoglalóját Bara László.

Tokaji Sándor beruházási főmérnök beszámolójából kiderült, hogy jelenleg a 7. tárolómodul, benne a 25-28. számú tárolókamrák létesítése folyik. – A beruházás érdekessége, hogy bár a kamrák mérete változatlan a korábbiakhoz képest, a benne kialakított tárolócsövek számát több mint egyharmadával megemeltük (2108-ról 2812-re) annak érdekében, hogy több fűtőelemet legyen képes befogadni az új tárolómodul. Így a Paksi Atomerőmű engedélyezett üzemidőhosszabbítása során keletkezett fűtőelemek is elférnek az eredetileg tervezett 33 kamrás kiépítésben. Tehát megtakarítható egy plusz tárolómodul kiépítése, amely jól mutatja a fejlesztés jelentőségét – emelte ki a szakember.

Tájékoztatójából az is kiderült, hogy az új modul vasbetonszerkezete elkészült, a kürtőlefedés acélszerkezetének a szerelése a végéhez közeledik. A soron következő feladatok közül kiemelkedik a betöltőfedélzeti elemek őszi időszakra várható beemelése: kamránként 4 db alsó és 4 db felső, páronként egymásra helyezett acélszerkezet képezi majd a vasbeton kamrafalakon kialakított fogadófelületre emelve a kamrák felső lezárását.