Telephelyi körkép – NRHT

2022. augusztus 03, szerda

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) új üzemeltetési engedélyt kapott 2022-ben, amely a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) tárolt intézményi eredetű hulladékok egy részének beszállítása mellett új föld alatti be- és kilépési pont nyitását is lehetővé teszi a tárolóban.

Jelenleg is folyamatban van az NRHT Időszakos Biztonsági Jelentésének felülvizsgálata, amelyet még 2021. december 15-én nyújtott be az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.). A jelentés a tároló időszakos biztonsági felülvizsgálatának (IBF) eredményeit összegzi és mutatja be. Az IBF-t szintén 2021-ben végezte el a társaság az atomtörvény figyelembevételével, valamint a kormányrendeletben rögzített követelmények, illetve kiadott hatósági útmutatók alapján. – A felülvizsgálat során az NRHT biztonsága szempontjából meghatározó 12 vizsgálati témakörben témakörspecifikus értékelési feladatokat határoztunk meg és dolgoztunk ki, illetve a vonatkozó vizsgálati követelmények teljesülésének a részletes vizsgálatát is végrehajtottuk – ismertette a munkafolyamatot dr. Radó Krisztián telephelyvezető.

Arról is beszámolt a vezető, hogy még 2020 nyarán a „Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzemeltetési engedély iránti kérelme” tárgyában üzemeltetési engedély kérelmet nyújtottak be az OAH-hoz. – A kérelmet az intézményi eredetű, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban elhelyezett hulladékcsomagok egy részének, Bátaapátiba történő átszállítása és végleges elhelyezése miatt nyújtottuk be. Ehhez kapcsolódóan 2021-ben kiegészítést kérvényeztünk: a tárolókamrák vasbeton medencéinek szakaszos feltöltéséhez igazodó tevékenységek miatt a felszín alatti új ellenőrzött zónai be- és kilépési pont nyitását indítványoztuk – részletezte a szakember. Az üzemeltetési engedélyt több hiánypótlást követően 2022. március 18-án adta ki a hatóság.

A 2. tárolókamra készen áll az újfajta, ún. kompakt hulladékcsomagok fogadására, amelyek szállítása 2022 év végén várható. Az elhelyezési folyamatok támogatásához az eljárásokat és technológiai folyamatokat kidolgozták, a szükséges gépek, berendezések rendelkezésre állnak. A tárolókamra vasbeton medencéjének technológiai és installációs rendszerei folyamatos ellenőrzés alatt állnak, a technológiai folyamatok, berendezések alkalmasságának, illetve a dolgozók speciális szaktudásának naprakészen tartása, inaktív gyakorlatok végrehajtása rendszeres. Az üzemeltetési engedélyben, jogszabályban előírtakat folyamatosan teljesíti az RHK Kft. A kibocsátás- és környezetellenőrzések végrehajtása, berendezések karbantartása, a telephely állagmegóvása, a szabványos felülvizsgálatok elvégzése, időszakos ellenőrzések lefolytatása és az öregedéskezelési program végrehajtása is zökkenőmentesen zajlik.

A radiológiai kibocsátás- és környezetellenőrzések végrehajtása során mind a folyékony, mind a légnemű kibocsátás mintázását és mérését az éves ütemterv szerint elvégeztük. Az így nyert vizsgálati eredményeket tekintve a telephely környezetében mesterséges, a tárolótól (beszállított hulladékból) származó radioaktív anyag jelenléte nem volt kimutatható – zárta összegzőjét dr. Radó Krisztián.