Tovább a fő tartalomra

Tárlócsövek közötti kazetta áttárolás a KKÁT-ban

2020. december 04, péntek

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) üzemeltetési engedélyében szereplő kitételek miatt nem engedélyezett a kazetták áttárolása egy tárolócsőből egy másik tárolócsőbe. Az RHK Kft. számára ez azt jelentette, hogy az üzemeltetési engedélyt megalapozó biztonsági jelentésben tárgyalt kazetta berakási és kirakási műveleteken kívüli kazettaműveleteket külön hatósági eljárásban kell engedélyeztetnie.

Az RHK Kft. döntést hozott arról, hogy el kívánja végezni a létesítmény aktuális (1-24. tárolókamrás) kialakítására vonatkozóan a kazetták áttárolási lehetőségének engedélyeztetését az Nukleáris Biztonsági Szabályzatban rögzített keretek figyelembevételével egy átalakítási engedélyezési eljárás keretében. A döntésben a biztonság növelésén túl, a már létesítési engedéllyel rendelkező kapacitásnövelő programra történő felkészülést segítő vizsgálatok végrehajtására vonatkozó szándék is közrejátszott.

Már az előzetes vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a tárolócsőből tárolócsőbe történő kazetta áttárolás a létesítmény normál üzemi rendszereivel megvalósítható, műszaki átalakítást nem igénylő folyamat, viszont biztonsági elemzéseket, létesítmény szintű és egyéb szabályozó dokumentumokat érint. Az áttárolás megalapozásának egyik legfontosabb lépése volt, hogy felülvizsgáltuk a tároló biztonsági értékelésének azon területeit, amelyek a kazetták átrakásával kapcsolatban érintettek. Elvégeztük a szubkritikusság és a hőtechnikai szempontok vizsgálatát, megvizsgáltuk az üzemzavari elemzések érvényességét, értékeltük a kezelők és a lakosság sugárterhelését. Igazoltuk, hogy az átmeneti tároló technológiai rendszereiben és az azokat magukban foglaló helyiségekben a normál üzem, a várható üzemi események és tervezési üzemzavarok következtében kialakuló állapotokat jellemző paraméterek az elfogadott tervezési értékek alatt maradnak, valamint a kibocsátások az előírt határérték alatt maradnak.

Az eljárás a vártnál hosszabbra nyúlt, de végül a munkánkat siker koronázta, 2020. májusában az OAH kiadta az engedélyét a KKÁT 1-24. kamrás kiépítésének tárolócsövei közötti áttárolásához. Ennek feltétele, hogy a KKÁT-ba szállított kiégett kazetták és a tárolócsövek között áttárolt kazetták együttes száma nem haladhatja meg az 500 kazetta/év mennyiséget.

Az engedély szerint nyáron elvégeztünk imitátor kazettával egy áttárolást, majd elkészítettük az átalakítás értékelő jelentését. Mindezek után felkészültünk az éles bevetésre. 2020. október közepén – az 1.kamrában tervezett tárolócső állapotvizsgálat miatt – az előre kijelölt 6 db kiégett kazettát sikeresen áttároltuk a közeli kamrákban rendelkezésre álló üres tárolóhelyekre. Majd a vizsgálatok után a kazetták visszakerültek az eredeti pozícióikba, ott várják a megnövelt kapacitású (XXL) kamrák megépülését, amely innovációról itt olvashatnak részletesebben.