Kommunikáció

Célok

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényi kötelezettségekkel összhangban elengedhetetlen a rendszeres információ biztosítása a radioaktív hulladék kezelésével és elhelyezésével összefüggő minden tevékenységről és a meghozott intézkedésekről. Ez nem csak az információk közreadását kell, hogy jelentse, hanem az érdemi párbeszéd kialakítását a tevékenységünkkel érintett területek lakosságával.

Különösen fontos feladat a széleskörű társadalmi közmegegyezés és támogatás megszerzése a hulladékok biztonságos elhelyezésének megvalósításához.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy a radioaktív hulladékok végső elhelyezésének megoldásához elengedhetetlen a lakosság, az érintett közösségek Társaságunk felé érkező támogatása, melynek megszerzése folyamatos és célirányos munkát igényel.

Társaságunk kommunikációs tevékenységének alapvető célja a programjainkkal érintett lakosság bizalmának és befogadó készségének megszerzése, megtartása és további erősítése annak érdekében, hogy a már üzemelő és a tervezett létesítmények hosszú évtizedeken át biztonsággal szolgálják az országot. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a helyi lakossággal, a helyben működő önkormányzati társulásokkal folytatott kapcsolatépítésnek, kapcsolattartásnak, párbeszédnek.

A kommunikációs programunk megvalósítása háromszintű: kommunikáció az általános közvéleménnyel, speciális csoportokkal, illetve a tárolót befogadó és annak létesítésére alkalmasnak vélt területek önkormányzatával és a helyi lakossággal.

Kommunikációs tevékenységünk

Az atomtörvény adta lehetőségeket kihasználva Társaságunk nemcsak a saját kommunikációs eszközeivel tájékoztatja az érintetteket, hanem ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások segítségével is.

A három telephelyünkhöz és a kutatási területhez tartozó Társulások az alábbiak:

Társulás
Érintett létesítmény, terület
Települések száma
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT)
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
16
Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
8
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET)
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
10
Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT)
Nyugat-mecseki kutatási terület
11


A radioaktívhulladék-kezelés generációkon átívelő feladat, így Társaságunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden korosztályt megszólítson. Ehhez elengedhetetlen, hogy a kommunikációs eszközök és lehetőségek minél szélesebb skáláját felvonultassuk.

Az RHK Kft. évente 6 alkalommal jelenteti meg Hírlevelét, melyben az elmúlt hónapok tevékenységeiről számol be az olvasóknak (elektronikus Hírlevelünkre itt iratkozhat fel). Emellett a Társulások időszakosan megjelenő tájékoztató kiadványai számára is folyamatosan biztosít szakmai anyagot, így tájékoztatva a lakosságot a környezetüket érintő programokról (a térségi kiadványokat itt tekintheti meg).

Honlapunkon mindig naprakész információk találhatóak, az aktuális történések frissen jelennek meg a hírfolyamban. Youtube csatornánk segítségével a tevékenységünket bemutató filmek is elérhetőek a világhálón.

Évente több alkalommal sajtótájékoztató keretén belül értékeljük az elvégzett munkát, ilyenkor a sajtó munkatársainak lehetősége nyílik informálódni és személyesen feltenni a kérdéseiket szakértőinknek.

A média munkatársainak folyamatosan lehetőséget biztosítunk, hogy meglátogassák telephelyeinket, így első kézből tudósíthatnak a lakosoknak a tárolóinkkal kapcsolatos információkról, újdonságokról. Kiadványainkban közérthető nyelven mutatjuk be telephelyeinket és fogalmazzuk meg feladatainkat, de érdekes leporellókkal is igyekszünk bővíteni a kíváncsi olvasók tudását (kiadványainkat itt tekintheti meg).

A Társulásokkal együttműködve hagyományosan fizika-kémia tanulmányi versenyeket és gyermekvetélkedőket szervezünk, melyek során a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatos tudását is felmérjük a résztvevőknek, illetve bővítjük ismereteiket.

A fiatalok kiemelt célközönség számunkra, így több iskolába is ellátogatunk, ahol fizika órák keretein belül előadást tartunk a gyerekeknek tevékenységünkről.

Legfontosabb eszköznek a közvetlen kommunikációt tartjuk, melyre a bátaapáti Látogatóközpontunk és a paksi bemutatótermünk nyújt kiemelkedő lehetőséget (látogatásra itt jelentkezhet).

Bátaapátiban felszíni és felszín alatti teremmel várjuk az érdeklődőket, ahol a modern eszközök és a gránitban kialakított keresztvágat nyújt lehetőséget megismerni az itt folyó munkát. A paksi bemutatóteremben kihelyezett tablók mutatják be az RHK Kft. tevékenységét és a kiállított terepasztal teszi élményszerűvé a látogatásokat. Összesen eddig több mint 120 000 vendéget fogadtunk bemutatótermeinkben és telephelyeinken.

Nyílt kommunikációnkat bizonyítandó a Társulások tagtelepülései Ellenőrző Csoportot, Ellenőrző Bizottságot működtetnek, melyeknek képzésében Társaságunk is oroszlánrészt vállal. A szükséges vizsgák letétele után, melyekre Társaságunk felkészíti őket, a helyi lakosok közül kikerülő bizottsági tagoknak lehetőséget biztosítunk, hogy figyelemmel kísérjék a telephelyeinken folyó munkát, méréseket végezzenek és annak eredményességéről beszámoljanak.

A Társulások az RHK Kft.-vel összefogva minden évben szakmai napot tartanak, ahol rangos vendégek és előadók prezentálnak előadásokat a lakosságnak a radioaktívhulladék-kezelést érintő témakörökben.

Létesítményeink bővítéséről, a különböző engedélyezési folyamatokról közmeghallgatások keretein belül is tájékoztatjuk az érdeklődőket. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében megvalósuló közmeghallgatásokon a lakosságnak lehetősége van a különböző szakterületek képviselőinek feltenni a kérdéseiket.

Elengedhetetlen, hogy a tevékenységünkkel érintett települések vezetői mindig tisztában legyenek az éppen aktuális feladatainkkal, így bármikor rendelkezésükre állunk, ha kérdés merül fel részükről. Mindezek mellett negyedévente tájékoztató fórumot tartunk a Társulási tagoknak, ahol összegezzük az aktuális időszakban elvégzett munkánkat, ezzel a tevékenységgel is erősítve a nyitottságunkat és segítve az aktualitásoknak a célközönséghez való eljuttatását.

Elfogadottságunk igen magas a lakosság körében, ezt a kétévente elvégzett közvélemény-kutatások is alátámasztják, mint ahogy azt is, hogy a területen élők kiemelkedően magas tudással rendelkeznek tevékenységünkkel kapcsolatban.