Tovább a fő tartalomra

RHK Kft.

A XXI. században nehéz lenne elképzelni Magyarország gazdaságát a radioizotópok és a nukleáris technológiák felhasználása nélkül. Az atomtechnikát széles körben alkalmazzák az iparban, az egészségügyben és meghatározó szerepe van a villamosenergia-termelésben: az ország villamosenergia-szükségletének körülbelül egyharmadát adó atomerőművi részesedés tartja a villamos energia fogyasztói árát elviselhető szinten.

Az atomenergia alkalmazása ugyanakkor arra készteti a társadalmat, hogy bizonyos feladatokkal szembenézzen, és megoldja azokat. Ezt felismerve az Országgyűlés 1996-ban megalkotta az atomenergiáról szóló új, 1996. évi CXVI. törvényt (az ún. atomtörvényt), melynek előírása szerint a radioaktív hulladék elhelyezését, a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolását, a nukleáris üzemanyagciklus lezárását, valamint a nukleáris létesítmények leszerelését egy, a Kormány által kijelölt szerv végzi. 1998. június 2-án ennek szellemében alakult meg a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság, amely 2008. január 7-én Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vé (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.) alakult, igazodva az Európai Unióban működő gazdasági társasági formákhoz.

Az elkövetkező évek műszaki feladatai közül a legfontosabbak: a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése és bővítése, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságának növelése (ami a tároló kapacitásának növelésével is jár), ezen kívül a hosszú élettartamú, nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló telephelyének kijelölése. Hasonlóan fontos a jó kapcsolatok kialakítása és fenntartása a társadalommal. A korábbi években megtanultuk, hogy a radioaktív hulladék kezelésének egyik legfontosabb pontja a közvéleménnyel való kommunikáció. Az elmúlt néhány évben sokat tettünk azért, hogy tevékenységünknek fontos része legyen az átláthatóság megteremtése, továbbá a megfelelő párbeszéd és kapcsolatrendszer fenntartása. A társadalmi párbeszédben és a közvélemény tájékoztatásában a nyíltság politikájával, valamint az összes érdekelt fél bevonásával vállalunk kötelezettséget. Alapvető célkitűzésünk, hogy döntési helyzetbe hozzuk az érintetteket.


Az atomtörvény szerint Társaságunk felelőssége oly módon megtervezni és végrehajtani a tevékenységét, hogy az

  • a tevékenység teljes időtartama alatt biztonságos legyen;
  • ne legyen káros hatással az emberi egészségre és környezetre, vagyis ne lépje túl az itthon és külföldön meghatározott radioaktív sugárzás mértékét.

Társaságunk működésével “törvényes gazdája” van az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolásának, a nukleáris üzemanyagciklus lezárásának, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésének. Jól tudjuk, hogy a gazda létezése önmagában még nem oldja meg a feladatot, de az elmondható, hogy jól meghatározott keretek között megvan a szereposztás a célirányos munkavégzéshez. Társaságunk tevékenysége távol marad mind a politikai, mind az üzleti érdekektől. Feladatunk, hogy eleget tegyünk az érvényes előírásoknak, és megfeleljünk a kor színvonala által megkövetelt tudományos, műszaki és egyéb elvárásoknak. Reményeink szerint nyitott, mindenki számára hozzáférhető társaság vagyunk.

Feladatainknak a kor követelményeit kielégítő megoldása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az atomenergia alkalmazása átláthatóbb, és ilyen módon elfogadhatóbb legyen, hiszen egyértelmű, hogy ki miért felelős, és mi mennyibe kerül. Ez a megközelítés is azt támasztja alá, hogy az atomenergiát alkalmazó szakértők felelősen gondolkodnak és cselekszenek mind a környezet, mind pedig a jövő generáció védelme, terheik csökkentése érdekében.


Honlapunk elkészítésének célja, hogy világos képet adjunk a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) által elvégzendő feladatokról, továbbá szervezeti és pénzügyi hátteréről. Jó szívvel ajánljuk ezt a honlapot mindazoknak, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek a radioaktív hulladék és kiégett fűtőelemek kezelésének valamely részterületével, vagy csak érdeklődnek korunk szakmai kihívásai, különösen egy ilyen sokat vitatott terület iránt.

Akik többet szeretnének megtudni valamely részterületről, azok részére Társaságunk munkatársai mindig készséggel állnak rendelkezésre. Őszintén reméljük, hogy honlapunk felkelti az Önök érdeklődését.