Fizikai védelem

A fizikai védelem nemzetközileg elfogadott alapjait a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 8. törvényerejű rendelet, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi LXII. törvény, valamint a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi XX. törvény határozza meg.

A nemzetközi egyezményben vállaltak hazai alkalmazásának legfelső szintjét az 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) képviseli, amely tartalmazza a nukleáris védettség alapelveit és megteremti a fizikai védelem részletes szabályozásának kereteit.

Az Atv. felhatalmazása alapján kiadott – az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló – 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a részletes jogszabályi követelményeket, így a nukleáris és radioaktívhulladék-tároló létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok biztonságával kapcsolatos feladatokat.

A fizikai védelem alapvető célja, hogy a létesítményeinkben tárolt és feldolgozott nukleáris és radioaktív anyagok ne kerülhessenek ki a biztonságos őrzés alól, felhasználásukkal, vagy ellenük ne lehessen szabotázs cselekményt végrehajtani.

Az RHK Kft. – mint a radioaktívhulladék-tárolók, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójának engedélyese – a honlapunk „Mandátumunk” fejezetében hivatkozott jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségek, célok teljesítése érdekében komplex fizikai védelmi rendszereket üzemeltet. Ennek keretében magas szintű, egymással szorosan összefüggő elrettentés, késleltetés, detektálás és elhárítás elemeket alkalmaz.

A fizikai védelmi rendszer szorosan együttműködik a létesítmények üzemeltetői feladatait ellátó szakszemélyzettel, az üzemi területen munkát végzőkkel, a létesítmények területére belépőkkel. Az RHK Kft. minden dolgozója cselekvő részese a fizikai védelem érvényesülésének.

Ennek keretében biztosítjuk, hogy a létesítmények területén csak az atomenergia alkalmazása körében történő foglalkoztatáshoz a rendőrség által kiadott közbiztonsági engedéllyel rendelkezők végezhetnek önálló munkát, ennek hiányában pedig csak kísérővel léphetnek be.

A tárolt nukleáris és radioaktív anyagok elhelyezése biztonsági kerítésekkel körülvett területen elhelyezett megerősített épületekben történik, a kor színvonalának megfelelő korszerű elektronikus rendszerekkel és fegyveres biztonsági őrséggel biztosítjuk a nukleáris védettség teljesítését.

A fizikai védelem komplex rendszerének alkalmazásával, a nyitottság társadalmi igényének és az információ biztonság összhangjának folyamatos fenntartásával érvényesül a biztonsági kultúra magas szintje.