Fő tevékenységeink

Tervezési és beszámolási feladatok:

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet szerint az RHK Kft. jelenlegi és jövőbeni feladatai az alábbiak:

 • közép- és hosszú távú tervek előkészítése és felülvizsgálata, javaslat készítése a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba való adott évi befizetési kötelezettségek mértékére,
 • a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott tevékenységek éves munkaprogramjának előkészítése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók előkészítése,
 • a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője által igényelt egyéb tervezési és beszámolási tevékenység.

A létesítéssel kapcsolatos feladatok:

 • a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének előkészítése és megvalósítása,
 • a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójának bővítése,
 • a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének előkészítése, a telephely-kiválasztási kutatásokat szolgáló felszín alatti kutatólaboratórium létesítése.

A radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag tárolásával összefüggő feladatok:

 • a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolóinak működtetése, őrzése, lezárása,
 • a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójának működtetése, őrzése,
 • a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló működtetése, őrzése, lezárása,
 • a kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladék beszállítása a tárolóba.

A nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok:

 • az előzetes leszerelési terv felülvizsgálata, a végleges leszerelési terv elkészítése, és felülvizsgálata,
 • a nukleáris létesítmény végleges leállítását követően – leszerelésükig – azok fenntartása és őrzése,
 • a nukleáris létesítmény lebontása, helyszínének helyreállítása.