KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

Összegezések az ajánlatok elbírálásáról

Teljes ellátás alapú földgázellátás biztosítása
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Teljes ellátás alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi szerződés
Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése és a kapcsolódó fizikai védelmi rendszerek építési munkái
Műszaki ellenőri feladatok ellátása az RHK Kft-nek
Cementezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata
Konténment Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének (SER) kialakítása
Az I-K2 tárolókamra szakaszos feltöltését támogató technológiai tevékenységek
KKÁT SER terepi soros hálózatának kiépítése
A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (továbbiakban: RHFT) takarítása, hó- és síkosságmentesítése. (EKR elnevezés: Püspökszilágyi RHFT-ben takarítási szolgáltatások)
Földgáz-kereskedelmi szerződés
Az NRHT létesítését tármogató őrzés-védelmi tevékenység 2020-2023
RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás
Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése
KKÁT operatív üzemeltetési feladatok 2021-2024
Generáltervezői tevékenység 2020-2024
Ipari Ethernet redundáns optikai gyűrű kiépítése
NRHT vízkémiai monitoring tevékenységek
KKÁT földrengés érzékelő és lekapcsoló rendszer átalakítása
Személygépjármű tartós bérlet és flottakezelés
A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (továbbiakban: NRHT) takarítása, hó- és síkosságmentesítése. (EKR elnevezés: Bátaapáti NRHT-ben takarítási szolgáltatások.)
NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója
NRHT beruházási munkáit támogató technológiai tevékenységek ellátása
RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás
KKÁT tárolócső monitoring és adatgyűjtő rendszer
RHK Kft. sugárvédelmi monitoring tevékenység
A KKÁT telephelyen lévő épületek takarítása
BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai (2022–2025)
RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinformatikai feldolgozás
Útépítés a felszín alatti ellenőrzött zónai építés kiszolgálásához

Közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv (módosított)
2022. évi közbeszerzési terv
Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló Intézkedési terv

Tájékoztatók a 2016. évi XXX. törvény alapján

Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban működő integrált vagyonvédelmi rendszer korszerűsítésének kivitelezése tárgyában

2019. szeptember 24. előtti, archív anyagok: