KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

Összegezések az ajánlatok elbírálásáról

Teljes ellátás alapú földgázellátás biztosítása
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Teljes ellátás alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi szerződés
Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése és a kapcsolódó fizikai védelmi rendszerek építési munkái
Műszaki ellenőri feladatok ellátása az RHK Kft-nek
Cementezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata
Konténment Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének (SER) kialakítása
Az I-K2 tárolókamra szakaszos feltöltését támogató technológiai tevékenységek
KKÁT SER terepi soros hálózatának kiépítése
A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (továbbiakban: RHFT) takarítása, hó- és síkosságmentesítése. (EKR elnevezés: Püspökszilágyi RHFT-ben takarítási szolgáltatások)
Földgáz-kereskedelmi szerződés
Az NRHT létesítését tármogató őrzés-védelmi tevékenység 2020-2023
RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás
Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése
KKÁT operatív üzemeltetési feladatok 2021-2024
Generáltervezői tevékenység 2020-2024

Közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv

Tájékoztatók a 2016. évi XXX. törvény alapján

Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban működő integrált vagyonvédelmi rendszer korszerűsítésének kivitelezése tárgyában

2019. szeptember 24. előtti, archív anyagok: